Polityka prywatności Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Kancelaria Prawno-Podatkowa Marek Rudy

Kancelaria Prawno-Podatkowa Marek Rudy

Usługi profesjonalne

Kancelaria wykonuje przede wszystkim usługi doradztwa podatkowego wykonywane zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym i obejmujące w szczególności: udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie oraz reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Właściciel Kancelarii – Marek Rudy – doradca podatkowy nr wpisu 13409, Certyfikowany Księgowy Ministra Finansów nr 62770/2013, Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, oraz absolwentem zarządzania i marketingu na Wydziale Nauk Społecznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z podatków w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa podatkowego jak też obsługi prawnej i finansowo-księgowej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym i prawnym dla przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych formach prawnych: spółek prawa handlowego, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność indywidualnie bądź w ramach spółki cywilnej. Pomaga przedsiębiorcom w skomplikowanym systemie prawnym odnaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie.

Jego praktyka obejmuje w szczególności:

  • doradztwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatków lokalnych;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa handlowego;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa przedsiębiorców i gospodarczego;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa bilansowego;
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i rachunkowości uproszczonej;
  • opracowywanie i nadzorowanie procesów przekształceń;
  • reprezentacje podczas kontroli.

Kontakt

Dane firmy

Adres

al. Kompozytorów Polskich 5 lok. U5
Lublin

NIP

REGON

Strona internetowa http://www.kancelariamr.pl